Zastosowanie kruszarek szczękowych i młynów bębnowych

Celem procesu rozdrabniania materiału jest doprowadzenie danego materiału do odpowiedniego uziarnienia. Kruszenie jest jednym z etapów tego procesu. Polega na rozdrabnianiu surowców, których ziarna są większe niż 50 mm. Proces ten przeprowadza się w maszynach rozdrabniających, czyli w kruszarkach. Mielenie pozwala na rozdrabnianie ziaren mniejszych od 50 mm i używa się do tego młynów.

Dla tych którzy interesują się tematem rozdrabniania materiałów o różnej wielkości opiszemy różnicę pomiędzy młynami bębnowymi a kruszarkami szczękowymi. 

Kruszarki szczękowe

Kruszarki szczękowe przeznaczone są głównie do wstępnego etapu kruszenia surowców mineralnych, które nie przejawiają tendencji do sklejania się, np. żwir, granit, sjenit, bazalt, porfir. Zasada działania tych maszyn polega na kruszeniu materiałów pod wpływem ciśnienia i ścisku między zbliżającymi się do siebie dwoma szczękami, z czego jedna z nich jest ruchoma, natomiast druga jest zamocowana na stałe. 

Kruszarki szczękowe wykorzystywane są m.in. w branży górniczej, sektorze wydobywczym i w branży żwirowo-piaskowej, ponieważ charakteryzują się dużym zakresem twardości. 

Kruszarki tego typu można podzielić na dwa rodzaje:

  • kruszarki szczękowe dwurozporowe – szczęka ruchoma zamocowana została na stałej osi i jest napędzana członem, który jest połączony z wałem mimośrodowym. Sprawdzają się w kruszeniu bardzo twardych materiałów do 400 MPa,
  • kruszarki szczękowe jednorozporowe – szczęka ruchoma osadzona jest bezpośrednio na wale mimośrodowym oraz tworzy ruch złożony eliptyczny. Przeznaczone są do kruszenia materiałów o twardości do 300 MPa.

Oba rodzaje umożliwiają kruszenie materiałów abrazyjnych. 

Młyny bębnowe

Młyny to urządzenia służące do mielenia materiałów sypkich. Produktem końcowym mielenia są produkty końcowe o uziarnieniu poniżej 1 mm. Działanie urządzeń obejmuje rozdrabnianie materiałów pochodzenia organicznego lub mineralnego oraz materiałów pochodnych poniżej 1mm. Młyny pozwalają na przemiał na sucho oraz na mokro. Wyróżnia się kilka trybów mielenia, takie jak: sposób ciągły lub cykliczny, w obiegu zamkniętym lub otwartym. 

Do takich urządzeń należą młyny bębnowe kulowe. Funkcje mielników w tym rodzaju młyna spełniają kule o różnych średnicach. Kule są wykonane z twardego materiału o dużej gęstości, jak np. stal lub ceramika. Rozdrobnienie uzyskujemy w wyniku uderzenia i ścierania materiału między ścianą bębna a kulami. Wielkość kul wpływa na stopień rozdrobnienia – im większa średnica kul tym otrzymuje się mniejsze rozdrobnienie. Młyny stosuje się do przeróbki rud lub przerobu odpadów wielkogabarytowych oraz w przemyśle ceramicznym, cementowym i w energetyce. 

Każde z opisanych urządzeń wyróżnia różnego rodzaju sposób rozdrabniania oraz specyficzna budowa. Poszukując tego rodzaju maszyn z pewnością warto wybrać sprzęt najwyższej jakości od sprawdzonych producentów. 

Najnowsze wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *