Lofft – nowa siedziba przed-po

Nowa siedziba na ukończeniu. Przesuń kursor aby zobaczyć jak kamienica wyglądała wcześniej.